Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd en niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. U wordt op onze website dus niet geconfronteerd met advertenties van derden. Villa Travel maakt ook geen gebruik van cookies waarmee derden aan u ongevraagd diensten of producten kunnen aanbieden. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden gebruikt voor de personalisatie van advertenties en dat cookies kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-03-2023 11:00 uur. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 

  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 

  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. Deze toestemming kunt u te allen tijde herroepen; 

  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 

  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt door Google en dezen worden door Google gecomminiceerd via hun Google privacy en Voorwaarden.


Gebruik van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

  • Naam en contactgegevens, zoals voor- en achternaam, geslacht, email adressen, postadres, factuuradres, telefoonnummers en andere soortgelijke gegevens, zodat we u voor, tijdens en na afloop van uw vakantie kunnen bereiken (per post, email, SMS/WhatsApp of telefoon), niet alleen om uw reserveringsbevestiging en reisbescheiden te kunnen toesturen, maar ook om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld als er nog iets onduidelijk is, er extra informatie nodig of beschikbaar is en/of om na afloop te checken of alles goed is gegaan.  

  • Demografische gegevens van u en uw reisgezelschap, zoals leeftijd/geboortedatum, geslacht, land en voorkeurstaal, zodat de eigenaar en beheerder van de door u gereserveerde accommodatie op de hoogte zijn van de samenstelling van uw reisgezelschap en u ter plekke een passende dienstverlening kunnen verlenen.

  • Apparaat- en gebruikgegevens, zoals uw IP-adres, apparaat ID's, regionale en taalinstellingen, zodat we uw voorkeuren kunnen onthouden.

  • Betalingsgegevens, zoals de gegevens van de bankrekening(en), waarmee u aan ons betalingen heeft gedaan. Deze worden in onze administratie opgeslagen om uw betaling aan uw boekingsnummer te kunnen koppelen en eventuele terugbetalingen aan u te doen. Wanneer u ons via Mollie betaalt, wordt uw betaling direct door deze partijen zelf uitgevoerd. Hierbij krijgen we uw bank- of creditcardgegevens niet te zien, Mollie vertelt ons alleen of uw betaling is gelukt of niet.

Afhandelen boekingen

Wanneer u bij ons een accommodatie boekt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring. 

Reclame

Wij informeren u niet over nieuwe accommodaties of aanvullende diensten. Wij hebben alleen contact met u betreffende een boeking die u bij ons hebt gedaan.

Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Publicatie reviews

Na afloop van uw verblijf in een accommodatie vragen wij onze klanten om een review te geven over de gehuurde accommodatie. Dit doen we via Trustpilot. Als u hiervan gebruik maakt dan kunt u zelf beslissen welke informatie u hier wenst achter te laten.

Advertenties

Onze website vertoont geen advertenties van derden,

Verstrekking aan derden

Eigenaren van een gehuurde accommodatie krijgen enkele weken voor aankomst uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van alle personen in uw gezelschap. Eigenaren van een accommodatie zijn wettelijk verplicht deze gegevens te verstrekken aan de autoriteten van het desbetreffende land. Eigenaren kunnen de persoonsgegevens van u en uw reisgezelschap ook doorgeven aan de beheerders van hun accommodatie, zodat zij op de hoogte zijn van uw komst en u ter plekke kunnen ontvangen en assisteren tijdens en na uw verblijf. Door het plaatsen van een boeking gaat u ermee akkoord dat partijen, die betrokken zijn bij de totstandkoming en uitvoering van de boeking persoonsgegevens krijgen van u en uw reisgezelschap. 

Cookies en soortgelijke technieken  

De website van Villa Travel maakt gebruikt van cookies en daarmee vergelijkbare technieken maar gebruikt de cookies niet voor personalisatie. Villa Travel gebruikt functionele cookies voor de goede werking van haar websites en analytische cookies van onszelf en externe partners, zoals bijvoorbeeld Google, om u een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Villa Travel maakt geen gebruik van cookies waarmee derden aan u diensten of producten kunnen aanbieden.  

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. U kunt het gebruik van toestemming te allen tijde herroepen.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. 

We hebben geen verwerkersovereenkomsten gesloten met onze externe partners.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Tevens gebruiken wij Google Analytics voor het analyseren van online advertenties zoals Google Adwords. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van je computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van privacybeleid van Google Analytics.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw boeking af te handelen, inclusief afhandeling administratie, feedback, klachten, schade, ed. Deze gegevens bewaren we maximaal 3 maanden. We gebruiken de gegevens niet voor marketingdoeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Wilt u dat uw gegevens eerder worden verwijderd, dan kunt u uw verzoek hiertoe per email aan ons kenbaar maken:  info@villatravel.nl

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens

Villa Travel

Prins Willem-Alexanderlaan 415

7311 SX Apeldoorn

info@villatravel.nl

+31 (0)85 1302561